| home | zarządzanie procesami i efektywnością pracy
| zarządzanie kadrami i organizacją pracy | inne usługi | aktualności | o nas

AKTUALNOŚCI

2013-10-23

XVIII Kongres Kadry & Expo

W dniu wczorajszym (22 października) zakończyła się (...)

Więcej ->

Lean management

 

„Każda organizacja zatrudniająca tysiąc pracowników lub więcej, jest w stanie wygenerować pracę dla samej siebie i nie potrzebuje żadnego bytu zewnętrznego”

4 Prawo Parkinsona

Co zrobić, aby powyższe prawo nie zafunkcjonowało w naszej organizacji?

Lean Management jest jedną z najnowszych technik zarządzania. Nie ma powszechnie przyjętego polskiego nazewnictwa tej metody, ale najczęściej tłumaczone jest jako „Zarządzanie Odchudzające”, co dość precyzyjnie oddaje jego istotę. Koncepcja Lean w największym skrócie definiowana jest jako eliminacja wszystkiego co zbędne podczas realizacji procesu, przy jednoczesnym zwiększeniu zaangażowania zasobów pracy.

 

„Produkować coraz więcej wykorzystując coraz mniej”

 

Założenia i kluczowe elementy Lean Management bardzo dokładnie wpisują się w profil działalności naszej firmy. Jesteśmy w stanie:

 

  • „odchudzić” strukturę organizacyjną

Pierwszym krokiem do sprawnego działania jest przemyślana i spójna organizacja firmy. Rozumiemy przez to: czytelny regulamin i strukturę organizacyjną oraz regulamin pracy, siatkę płac i tabele zaszeregowań zbudowane w oparciu o obiektywną wycenę (wartościowanie) stanowisk pracy. (więcej w Zarządzanie Kadrami i Organizacją Pracy)

 

  • „odchudzić” procesy

Starając się, aby zmiany były ewolucyjne a nie rewolucyjne, w pierwszej kolejności bardzo dokładnie ilustrujemy bieżącą sytuację w organizacji. Dysponujemy unikalnymi technikami opisu i wymiarowania procesów. Ten materiał jest dla nas punktem wyjścia do optymalizacji i poszukiwania alternatywnych metod realizacji procesów. W naszych pracach zwracamy szczególną uwagę, aby poszczególne elementy procesu były realizowane na stanowiskach o najniższych kompetencjach zapewniających akceptowalną jakość. (więcej w Zarządzanie Procesami)

 

  • wdrożyć system stałego monitoringu efektywności pracy

Kompleksowy pomiar czasochłonności procesów pozwala wdrożyć system stałego monitoringu efektywności pracy i aktywnie zarządzać zasobami, adekwatnie do napływającej pracy. W tym zakresie oferujemy gotowy produkt jakim jest SMART lub pomoc w tworzeniu architektury autorskiego rozwiązania. (więcej w Zarządzanie Efektywnością Pracy)

 

  • opracować koncepcję systemu zarządzania jakością

Identyfikacja błędów na możliwe najwcześniejszym etapie realizacji procesu jest jednym z kluczowych założeń Lean Management. Ze względu na możliwe reklamacje wpływa zarówno na koszty jak i wizerunek organizacji. Nasze podejście do analizy procesów pozwala wskazać miejsca – potencjalne źródła błędów i na tej podstawie zbudować system kontroli jakości. (więcej w Zarządzanie Jakością)

 

  • opracować i nadzorować plan wdrażania zmian, aby utrwalić nową kulturę organizacyjną

Problem utrwalenia zmian w organizacji jest często bagatelizowany, a w rzeczywistości jest on najczęstszą przyczyną niepowodzenia wszelkich projektów dotykających zmiany ludzkich przyzwyczajeń. Zdając sobie sprawę z wagi tego zagadnienia oferujemy pomoc wykwalifikowanych specjalistów z zakresu Zarządzania Zmianami.

 

 

KILKA FAKTÓW:

 

Lean Management wywodzi się bezpośrednio z reorganizacji firmy Toyota w latach 90-tych. Jako pierwsze tą koncepcję zarządzania zaadoptowały japońskie firmy motoryzacyjne, dzięki czemu średni czas produkcji samochodu był tam krótszy o 20% w porównaniu z Europą i USA.

 

Już w 2006 roku amerykańska organizacja Conference Board w swoim raporcie zwracała uwagę, że korzyści z uruchomienia produkcji w naszym kraju gwałtownie zmniejszają się wraz z coraz wyższymi płacami, które rosną znacznie szybciej niż wydajność pracy. Według danych z 2006 roku Polscy pracownicy w przemyśle zarabiali 14,2 procent płacy zatrudnionych na takich samych stanowiskach w USA, ale ich wydajność wynosiła tylko 19,4 proc. amerykańskiej. W efekcie koszty jednostkowe rosły do 73 procent kosztów robotnika amerykańskiego. W ostatnich 3 latach wzrost płac przybrał na sile, co pozwala twierdzić, że wartość ostatniego wskaźnika jeszcze wzrosła. Ta malejąca różnica dokładnie pokazuje, że nawet tam, gdzie jest na razie taniej, powinno się dążyć do zwiększenia wydajności, żeby nie pozwolić na zmniejszenie konkurencyjności.

 

Analiza projektów zrealizowanych dotąd przez Grupę M4 Management Ltd. pozwala stwierdzić, że firmy korzystające z naszych usług osiągają poprawę efektywności na poziomie od 20% do 50%.

Design: Studio Reklamy Gajzlerowicz