| home | zarządzanie procesami i efektywnością pracy
| zarządzanie kadrami i organizacją pracy | inne usługi | aktualności | o nas

AKTUALNOŚCI

2013-10-23

XVIII Kongres Kadry & Expo

W dniu wczorajszym (22 października) zakończyła się (...)

Więcej ->

Zarządzanie procesami i efektywnością pracy

„Żeby coś zmienić trzeba to najpierw zmierzyć” – to podstawowa zasada wdrażania zmian w jakiejkolwiek organizacji. Aby poprawić efektywność pracy trzeba zmierzyć ile czasu pracownicy potrzebują na wykonanie swoich zadań. Aby zmierzyć ile czasu potrzebują trzeba zmierzyć ile czasu zajmują poszczególne zadania (procesy). Tak więc do zarządzania efektywnością pracy dochodzimy poprzez zarządzanie procesami. Oferujemy wysoce wyspecjalizowane usługi w tym zakresie.

Zarządzanie procesami

Efektywne procesy to efektywna firma. Aby zoptymalizować procesy trzeba je: zidentyfikować, opisać, zwymiarować, wymodelować, itp. Nasz autorski system M4 Suite to jedno z najbardziej precyzyjnych na świecie narzędzi do pomiaru czasochłonności procesów - oparty na normach czasu czynności elementarnych, pozwala zwymiarować każdy, najbardziej złożony proces. M4 Suite pozwala już w fazie koncepcyjnej bardzo dokładnie wymodelować procesy, co znacznie obniża koszty wdrożenia zmian i niweluje ryzyko wdrożenia zmian nieefektywnych. Szczególne sukcesy osiągamy w walce z biurokracją. (...)

więcej o zarządzaniu procesami ->

Zarządzanie efektywnością pracy (obciążenie pracą)

Zwymiarowanie wszystkich procesów realizowanych przez badaną jednostkę, mówi ile czasu pracownicy potrzebują na wykonanie przypisanych im zadań – pozwala to przejść do analizy efektywności pracy (inaczej: analizy obciążenia pracą). W tym celu wyniki pomiaru należy porównać z dostępnym czasem pracy wynikającym z zatrudnienia i absencji. Uzyskanie wskaźnika, z pozoru niezbyt skomplikowane, nie może być celem samym w sobie. Tak na prawdę istotne jest zdiagnozowanie przyczyn nadmiernego lub niewystarczającego obciążenia pracą. Diagnozę jesteśmy w stanie przeprowadzić dzięki stylowi naszej pracy. Nasi analitycy w trakcie projektu maksymalnie dużo czasu spędzają w analizowanej jednostce i przy stanowiskach pracy. To pozwala odpowiedzieć nie tylko na pytanie „jak jest?” ale również „dlaczego tak jest?” i „jak to zmienić?”.

więcej o zarządzaniu efektywnością pracy ->

 

Korzyści z wdrożenia Zarządzania Procesami i Efektywnością Pracy, jako trwałej kultury organizacyjnej, to:

  1. redukcja kosztów pracy od 20% do 50%;
  2. wynagradzanie i motywowanie pracowników w oparciu o ocenę efektywności ich pracy;
  3. uproszczenie procesów i wprowadzenie mechanizmów zapobiegających niekontrolowanemu wzrostowi ich pracochłonności;
  4. zaangażowanie i motywowanie pracowników do poszukiwania i osiągania oszczędności.
Design: Studio Reklamy Gajzlerowicz