| home | zarządzanie procesami i efektywnością pracy
| zarządzanie kadrami i organizacją pracy | inne usługi | aktualności | o nas

AKTUALNOŚCI

2013-10-23

XVIII Kongres Kadry & Expo

W dniu wczorajszym (22 października) zakończyła się (...)

Więcej ->

Zarządzanie efektywnością pracy

Nigdy nie zdarza się tak, aby firma lub instytucja odzyskiwała 100% kosztów ponoszonych na wynagrodzenia w postaci efektywnej pracy.

Efektywność pracy (obciążenie pracą) to wskaźnik otrzymywany przez porównanie czasu potrzebnego pracownikom na wykonanie określonej pracy (Praca efektywna „dziś”) z dostępnym czasem pracy (Obecność w pracy). Jest to wyjściowe działanie w celu oszacowania „luk” prezentowanych na wykresie.

Pierwszą przeszkodą jest absencja urlopowa i chorobowa, która jest jednak wkalkulowana w wynagrodzenia.

Zwymiarowanie wszystkich procesów realizowanych przez jednostkę, w której prowadzony jest pomiar efektywności pracy (patrz: zarządzanie procesami), pozwala oszacować wielkość „luki efektywności”. W trakcie prac pomiarowych największy nacisk kładziemy na zidentyfikowanie przyczyn powstawania tej luki. Najczęściej składają się na nią takie czynniki, jak:

  1.  nierównomierność nadchodzącej pracy;
  2.  awarie sprzętu;
  3.  powielanie pracy;
  4.  braki szkoleniowe, itd.

W efekcie oprócz informacji o wielkości wskaźnika efektywności, powstaje rekomendacja obejmująca działania niezbędne do podniesienia wartości wskaźnika do optymalnego poziomu ok. 90‑95%.

Jak już zostało to wspomniane,celem naszych prac jest poprawa efektywności, a nie jedynie wyznaczenie wskaźnika i powiedzenie „jak jest”, dlatego w ślad za wyznaczeniem wskaźnika efektywności opracowywany jest program jego poprawy (oczywiście w razie konieczności) i wdrożenia zmian. W zakresie wdrażania zmian wykorzystywane są najlepsze techniki Zarządzania Zmianami (Change Management).

Procesy same w sobie, choćby idealnie realizowane, też z reguły nie są doskonałe i można je jeszcze udoskonalić. Dzięki optymalizacji realizowanej zgodnie z zasadami zarządzania procesami zmniejszamy „lukę metody”.

Wyniki powyższych prac można zaimplementować do systemu zarządczego i w ten sposób systematycznie monitorować obciążenie pracą w poszczególnych zespołach. 

Design: Studio Reklamy Gajzlerowicz