| home | zarządzanie procesami i efektywnością pracy
| zarządzanie kadrami i organizacją pracy | inne usługi | aktualności | o nas

AKTUALNOŚCI

2013-10-23

XVIII Kongres Kadry & Expo

W dniu wczorajszym (22 października) zakończyła się (...)

Więcej ->

Zarządzanie procesami i efektywnością

Wszelkie działania w zakresie kompleksowej analizy procesów rozpoczynamy od skompletowania listy zadań (procesów) realizowanych przez analizowany zespół, a następnie ustalamy hierarchię częstotliwości występowania zadań. Powyższe działania nie są wymagane gdy do analizy wytypowane są już konkretne procesy. Przebieg procesów odwzorowujemy w postaci mapy graficznej do której najczęściej dołączana jest procedura opisowa. Cały ten proces odbywa się zgodnie z metodyką Business Process Management (BPM). W tym zakresie wykorzystujemy narzędzia własne lub pracujemy w oparciu o systemy informatyczne klienta. Doświadczenie

naszych konsultantów sprawia, że zapoznanie się z systemem klienta zajmuje niewiele czasu. Do tej pory pracowaliśmy z wykorzystaniem takich systemów klasy BPM jak: BizAgi, Intalio, Aris, iGrafx, itp.
 
Wizualizacja procesów jest punktem wyjścia do analizy przepływu czynności. W organizacjach w których dotąd nie zarządzano procesami, taka analiza prowadzi do pierwszych rekomendacji zmian i już na tym etapie pozwala osiągnąć wymierną poprawę efektywności. W trakcie prac nad mapowaniem procesów często okazuje się, że ten sam proces na różnych stanowiskach realizowany jest w inny sposób. Mapowanie prowadzi do wypracowania jednego, optymalnego sposobu realizacji. Od tej chwili taki proces opisany w formie procedury powinien być na każdym stanowisku realizowany w ten sam sposób.
 
Wymiarowanie procesów to kluczowe działanie w podnoszeniu ich efektywności. Podejście do tego etapu i wykorzystywane narzędzia – to nas wyróżnia. Każdy ze zmapowanych procesów jesteśmy w stanie bardzo dokładnie zwymiarować. Dysponujemy w tym względzie unikalnym narzędziem jakim jest pakiet M4 Suite. System bazuje na normach czasu czynności elementarnych. Rozłożenie procesu na ruchy elementarne pozwala przypisać poszczególnym elementom opisu właściwe normy i obliczyć w ten sposób jednostkowy czas procesu tzn. średni czas potrzebny na pojedynczą realizację. Stosowana przez nas, jako nielicznych w kraju, analityczna metoda pomiaru czasochłonności procesów znacznie przewyższa skutecznością metody chronometryczne, które są bardzo wrażliwe na przerwy w realizacji procesów i tempo pracy osoby obserwowanej oraz nieprzydatne w pomiarze krótkotrwałych procesów. Analityczne metody pomiaru czasochłonności to nie jedyna technika wymiarowania procesów jaką stosujemy - każdorazowo dobieramy narzędzia adekwatne do specyfiki procesu, celu stawianego przez klienta, itp.
Zwymiarowane w najdrobniejszych szczegółach procesy są podstawą do dalszych prac zmierzających do poprawy efektywności, a mianowicie optymalizacji procesów. Raz opisane i zwymiarowane procesy dają się bardzo łatwo modelować. Na wstępie możemy zidentyfikować procesy, które w największym stopniu obciążają zespół, a więc takie którymi warto się zająć w celu osiągnięcia wymiernych korzyści. Następnie, z wykorzystaniem sytemu M4 Suite możemy procesy:
 
  •   zoptymalizować – uprościć, zmniejszyć koszty;
  •   porównać z innymi – wybrać najlepszy
  •   modelować – różne warianty
  •   analizować w czasie – częstotliwość i natężenie
Design: Studio Reklamy Gajzlerowicz