| home | zarządzanie procesami i efektywnością pracy
| zarządzanie kadrami i organizacją pracy | inne usługi | aktualności | o nas

AKTUALNOŚCI

2013-10-23

XVIII Kongres Kadry & Expo

W dniu wczorajszym (22 października) zakończyła się (...)

Więcej ->

Zarządzanie Kadrami i Organizacją Pracy

Zasoby kadrowe czyli potocznie mówiąc pracownicy, to najcenniejsze zasoby każdej firmy. Zadowoleni, z poczuciem sprawiedliwego wynagradzania będą efektywnie wykonywać powierzone im zadania i działać na rzecz rozwoju zatrudniającej ich organizacji. W odwrotnej sytuacji będą główną siłą destabilizującą organizację i pogrążającą ją w upadku. Aby tak się nie stało, niezmiernie istotne jest zbudowanie solidnych podwalin polityki kadrowej. Głównymi filarami takiej polityki powinny być:

SYSTEM WYNAGRODZEŃoparty o Wartościowanie Stanowisk Pracy (zwane również Wyceną Stanowisk). Ocena wartości każdego stanowiska dla organizacji, przeprowadzona z czynnym zaangażowaniem wszystkich pracowników i przełożona na siatkę płac, jest pierwszym krokiem w celu uniknięcia konfliktów kadrowych.

więcej o Wartościowaniu Stanowisk Pracy i Kształtowaniu Polityki Wynagradzania ->

SYSTEM MOTYWACYJNYuzależniony od indywidualnych, okresowych Ocen Pracowniczych, dzięki którym pracownik będzie wiedział, że jego zaangażowanie w pracę będzie dostrzeżone i należycie nagrodzone, to kolejny krok w kierunku stworzenia sprawiedliwej polityki kadrowej.

więcej o Ocenach Pracowniczych ->

Realizując powyższe działania jesteśmy w stanie osiągnąć inne cele organizacji w obszarze kadr i organizacji pracy takie, jak: identyfikacja luk kompetencyjnych, rozpoznanie potrzeb szkoleniowych, podział zadań adekwatny do kompetencji wymaganych na stanowiskach pracy, zaprojektowanie właściwej struktury organizacyjnej, itp. Wszystko to jesteśmy w stanie osiągnąć dzięki diagnozie sytuacji bezpośrednio u klienta, bazując głównie na wywiadach z pracownikami, a nie jedynie na dokumentach i wnioskowaniu z błędnych zapisów. W projekty staramy się włączyć możliwie dużą reprezentację kadr zleceniodawcy, aby uzyskać właściwy poziom akceptacji, dzięki któremu jakiekolwiek zmiany będą możliwe. Nasz styl doradztwa oparty o zasadę wszechstronnego współuczestnictwa doceniło już wielu klientów. 

Design: Studio Reklamy Gajzlerowicz