| home | zarządzanie procesami i efektywnością pracy
| zarządzanie kadrami i organizacją pracy | inne usługi | aktualności | o nas

AKTUALNOŚCI

2013-10-23

XVIII Kongres Kadry & Expo

W dniu wczorajszym (22 października) zakończyła się (...)

Więcej ->

Wartościowanie Stanowisk Pracy i Kształtowanie Polityki Wynagrodzeń

Wartościowanie stanowisk pracy jest procesem analizy i taryfikacji stanowisk pracy w celu stworzenia stawek płacowych, które obiektywnie kompensują poziom umiejętności, wysiłku, doświadczenia i odpowiedzialności wymagany na poszczególnych stanowiskach pracy, tak by poziomy wynagrodzeń na poszczególnych szczeblach zatrudnienia, jak również na podobnych stanowiskach sektora pozostawały w odpowiednich proporcjach do siebie.

Farwell, S F. Wycena Stanowiska Pracy

Metoda wartościowania stanowisk pracyopiera się o system punktów kompetencyjnych. Każde stanowisko pracy jest opisywane i wartościowane za pomocą sześciu kryteriów podstawowych (i dwóch dodatkowych dla pracowników fizycznych):

 1. Zarządzanie i samozarządzanie
 2. Kontakty z innymi
 3. Wiedza i doświadczenie
 4. Poziom skomplikowania, podejście twórcze, własny osąd
 5. Nadzór nad innymi i odpowiedzialność
 6. Nadzór nad wykonywaną pracą
 7. (Wysiłek fizyczny)
 8. (Warunki pracy)

Przebieg wartościowania stanowisk pracy:

 1. Decyzja, informacje dla pracowników, szkolenia
 2. Wywiady z reprezentatywną próbą pracowników
 3. Opis stanowisk zgodnie z kryteriami wartościowania
 4. Akceptacja opisów przez pracowników i przełożonych
 5. Kalkulacja punktów kompetencyjnych
 6. Akceptacja wyników (zespół składający się z przedstawicieli przedsiębiorstwa)
 7. Sporządzenie kategorii zaszeregowania i siatki płac
 8. Przygotowanie Raportu „Polityka kształtowania wynagrodzeń”

Raport zawiera:

 1. Wyniki wartościowania i ich ocenę
 2. Rekomendacje dotyczące wybranych stanowisk pracy
 3. Kategorie zaszeregowania stanowisk wraz z dolną I górną granicą wynagrodzeń
 4. Zasady regulowania wynagrodzeń na podstawie wyceny stanowisk i oceny pracowniczej

Korzyści jakie daje wartościowanie stanowisk pracy:

 1. Wynagrodzenia zgodne z kompetencjami
 2. Wynagrodzenia konkurencyjne na rynku pracy
 3. Obiektywne (jawne i powszechne) zasady regulowania wynagrodzeń
 4. Określone (udokumentowane) wymagania poszczególnych stanowisk pracy
Design: Studio Reklamy Gajzlerowicz